Kiscserkész

A CserkészWiki wikiből

A kiscserkész korosztály az első évfolyamtól a negyedik évfolyamig tartó időszak, aminek speciális első éve a Farkaskölyök év (fenntartva annak lehetőségét, hogy vannak olyan cserkészcsapatok, akik a kiscserkész évek alatt folyamatosan A Dzsungel könyve keretmeséjét alkalmazzák.)

Ők a mozgalom legfiatalabb tagjai. A kiscserkészek cserkészcsapatonként egy­séges színű nyakkendőt hordanak, a nagyobbaktól eltérően két ujjal tisztelegnek, melyek a kiscserkésztörvény két pontját jelképezik. Számukra minden héten őrsgyűlések biztosítják az együttlétet és a szórakozást, amelyek általában egy-másfél óráig tartanak. A talál­kozók meséből, játékból, sok mozgásból, kézműves foglalkozásokból, énekből, cselekedve tanulásból tevődnek össze és mindezeket keretbe foglalja a közösségi lét és a vezető személyes példája.

Külsőségek

Kiscserkésztörvény

  1. A kiscserkész uralkodik önmagán.
  2. A kiscserkész vezetőjére hallgat.

Fogadalom

Én, ... ígérem, hogy Isten segítségével a jóra törekszem. Ismerem a kiscserkész törvényt, és azt megtartom.

Alaki

Tisztelgés jobb kézzel, a mutató-és középsőujjal; a hüvelykujj átfogja a gyűrűs-és kisujjat. Jelentés: a két kiscserkésztörvény, és az erősebb védi a gyengébbeket. Egyéb alaki, mint a cserkészeknél.

Nyakkendő

Nyakkendő színe szabadon –a jó ízlés határain belül –választható, kivéve azokat, amiket a cserkészetben mások már használnak, de csapatonként egységes.

Korosztályos körkép

Lelki terület

Napi lelkiismeretvizsgálatra képes. Hívő közösségben képes kisebb feladatokat el látni. Szentmisén, istentiszteleten részt vesz, képes visszaidézni az ott hallottakat. Nagyobb egyházi ünnepek lényegét érti.Képes hálát adni Istennek az őt ért örömökért, melyeket életében megtapasztal.

Érzelmi terület

Képes alapvető érzelmeit felismerni, azokat verbálisan kifejezni. Képes arra, hogy ne csak érzelmei irányítsák cselekedeteit.

Testi terület

Ismeri testrészeit. Elvégzi az alapvető higiéniai feladatokat. Táplálkozási szokásaitól hajlandó eltérni.

Értelmi terület

Nyitott, érdeklődő az új ismeretekre. Képes fogalmak használatára, tapasztalatai rendszerezésére.

Társas terület

Képes saját közösségét megkülönböztetni egy másik közösségtől. Képes erősíteni közösségének „mi” tudatát. Nyitott közösségének tagjai iránt.Családi közösségében korosztályához való szerepet vállal.